Maria Giovinazzo Brovall

Akademin för vård, arbetsliv och välfärd
— Institutionen för vårdvetenskap

Telefonnummer: 033-435 4748

E-post: maria.giovinazzo_brovall@hb.se

Signatur: MRGI

Jag är biträdande professor och universitetslektor på Akademin för vård, arbetsliv och välfärd sedan augusti 2023. Kommer närmast från en tjänst som docent inom omvårdnad vid Högskolan i Jönköping. Jag har en lång bakgrund som sjuksköterska inom onkologisk vård och vård i livets slut, vilket ligger mig varmt om hjärtat. Mina forskningsområden är främst symtom och symtomhantering, hälsorelaterad livskvalitet, hälsolitteracitet, personcentrerad vård, palliativ vård och vård i livets slut samt hälsa och digitalisering.

Jag är forskningsledare för olika projekt om palliativ vård samt hälsoinnovationer och digitaliseringsprojekt. Alla projekt sker i samskapande (co-production) med involverade målgrupper:

  • Thinking and Linking, ELC (End-of-life care), ett digitalt lärandespel (serious game) för sjuksköterskestudenter.
  • Digi Do, ett innovativt informations-verktyg (VR samt mobilapplikation) som stöd inför strålbehandling för kvinnor med bröstcancer.
  • DIBH-App, träning av rätt djupandningsteknik i hemmet inför kommande strålbehandling för vänstersidig bröstcancer, med hjälp av digital teknik.
    Läs mer om DIBH-App

Uppdrag

Forskargruppsledare för PRaCSc-group (Palliative research advanced Caring Science-group). Det är en tvärprofessionell, nationell projektgrupp med forskare från olika delar av Sverige, som har arbetat och publicerat ihop sedan 2009. Gruppen har arbetat med frågeställningar kring vård i livets slut och palliativ vård med ett genomgående intresse för pedagogiska aspekter.

I media

Dataspel ska lära studenter vårda döende patienter (Vårdfokus, 2017) 

Film om workshop med studenter på Högskolan i Skövde, projektet Thinking and Linking 

 

  • Annika Grynne, Jönköping University

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Experience of adjuvant treatment among postmenopausal women with breast cancer – Health-Related Quality of Life, symptom experience, stressful events and coping strategies (Göteborgs universitet 2008)