Digital Opportunity Matching

Digital Opportunity Matching

Att hantera och förvalta sitt humankapital – det vill säga medarbetarna och deras kompetenser – är långt ifrån enkelt. Det gäller inte minst för globala företag, där medarbetarna räknas i tusental och är utspridda över världen. Här kan forskningen hjälpa stora företag i omställningen till ett digitalt arbetsliv, stärka deras konkurrenskraft och göra stora besparingar.

Målet med Digital Opportunity Matching är att hitta en lösning, där AI i kombination med mänsklig intelligens i samverkan kan hjälpa stora företag att hantera och förvalta sitt humankapital. Forskare vid Högskolan i Borås kommer att ta fram en digital plattform som hjälper Volvo AB med matchningen av kompetenser. En andra del av projektet handlar om att ta hänsyn till de risker och möjligheter som kan finnas.

 Projektet bygger på erfarenheter från projektet Datadriven innovation, som finansierades av KK-stiftelsen. Forskargruppen undersökte barriärer och strategier för att hantera datadriven innovation i samarbetade med Volvo AB.

Läs mer om projektet Datadriven innovation