E-hälsa Dialys: Telenefrologi för att möjliggöra att hemvård blir standard för dialysvård

E-hälsa Dialys: Telenefrologi för att möjliggöra att hemvård blir standard för dialysvård

Omhändertagande och vård av patienter med kroniska sjukdomar svarar för 75 procent av hälso- och sjukvårdskostnaderna i utvecklande länder. Kronisk njursvikt är en mycket resurskrävande sjukdom: 10-12 procent av befolkningen uppvisar olika grader av denna sjukdom. Trots betydande ekonomiska och medicinska fördelar svarar hemdialys för mindre än 25 procent av alla dialysbehandlingar. Närmare 3000 patienter i Sverige behöver årligen få dialys vid sjukhus eller specialiserade dialysenheter.  Detta innebär en betydande ekonomisk börda för samhället, inte enbart på grund av direkta kapitalkostnader för byggnader och utrustning, utan även för transporter till och från dialysenheter tre gånger i veckan.

Med användning av framsteg rörande informations- och kommunikationsteknologi, särskild medicinsk utrustning för hemsjukvård, och sensorbaserade textila plagg för individuell monitorering av hälso- och sjukvårdsdata, syftar detta projekt till implementering av ett e-hälsosystem som kan underlätta ett paradigmskifte inom dialysvården och uppföljning av njursviktspatienter vilket skulle kunna bidra till en ökning av antalet patienter som väljer de redan idag tillgängliga hemvårdsmöjligheterna när det gäller dialys.

Projektets slutliga mål är att göra hemdialys (hem-hemodialys och peritonealdialys) till standard för dialysbehandling.

En avsevärd ökning av andelen patienter med hemdialys i Sverige skulle ha en enorm betydelse för alla aspekter av vården av dessa njursviktspatienter, speciellt när man ser till förbättrad livskvalitet och minskade terapikostnader med besparingar på hundratals miljoner kronor årligen.

Forskare/Medarbetare

Finansiärer

Samarbetspartner