Fernando Seoane Martinez

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4414

E-post: fernando.seoane_martinez@hb.se

Rumsnummer: T435

Signatur: FSM

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Electrical Bioimpedance Cerebral Monitoring

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper