ElectrodeAd

ElectrodeAd

Dåligt gränssnitt mellan hud och elektrod leder till inspelning av bullriga och lågkvalitativa EKG-signaler från plagget, speciellt för personer med torr och gammal hud.

ElectrodeAd-projektet syftar till att tillverka ett återanvändbart och hållbart elektriskt ledande lim som ska användas mellan textilelektroder och huden för att förbättra kvaliteten på EKG-signaler inspelade från smarta kläder.