Etanol och biogas av fruktskalsavfall

Etanol och biogas av fruktskalsavfall

Syftet med detta arbete är att studera hur man genom förbehandling av avfallet kan omvandla det till etanol, biogas eller till ett superabsorberande material. Det innebär att ett miljöproblem omvandlas till en nyttig produkt.

Mål

Genom förbehandling av apelsinskalsavfall är målet att reducera de antimikrobiella effekterna av limonen och hitta en lämplig efterföljande behandlingsprocess, t.ex. rötning till biogas, etanoljäsning eller produktion av svampmaterial. Svampmaterialet kan sedan användas som en superabsorbent.

Avfallet kommer att förbehandlas med en svagsyraprocess och med enzymer. En utvärdering av de olika processerna kommer sedan att göras och avfallsägare som t.ex. Brämhults Juice AB och möjliga mottagare som t.ex. Borås Energi & Miljö AB kommer att informeras om resultaten.

Projektet kommer att lösa ett miljöproblem inom Sjuhärad och förstärka kompetensen hos flera företag i bygden. Mera miljövänliga bränslen som biogas eller etanol inom Sjuhärad kan bli resultatet av detta projekt.

Forskare

  • Prof. Mohammad Taherzadeh
  • Mohammad Pourbafrani
  • Gergely Forgacs