Etik i undervisning

Etik i undervisning

Deltagarna är verksamma i förskola och grundskola. En liknande studie gjordes i avhandlingsarbetet med lärarstudenter som deltagare. De innebörder av ett yrkesetiskt ansvar som då visade sig är möjligen annorlunda bland erfarna lärare.