Marita Cronqvist

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för pedagogiskt arbete

Telefonnummer: 033-435 4269

E-post: marita.cronqvist@hb.se

Rumsnummer: B528

Signatur: MCR

Jag är docent i pedagogiskt arbete och har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Mina forskningsområden är främst blivande lärares yrkesetik och hur studenter lär sig ett etiskt ansvar i utbildningen. Ett didaktiskt verktyg, Didetik, som uppmärksammar etiska dimensioner av undervisning har utarbetats utifrån forskningen. Utvecklingen av ett etiskt ledarskap undersöks genom att kombinera didaktik och digitala verktyg i studenters videopapers (reflektioner över inspelad undervisning). Forskningen bedrivs till stor del inom området lärarutbildning. Andra områden som berörs i olika studier är kroppens och känslors betydelse i undervisning och lärande. Metodologiskt är forskningen mestadels fenomenologisk med utgångspunkt i livsvärldsteorin.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Yrkesetik i lärarutbildning – en balanskonst

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper