Evidensbasering av SOS Alarms prioritering av akuta smärtor/ obehag i bröstet

Evidensbasering av SOS Alarms prioritering av akuta smärtor/ obehag i bröstet

Projektmedarbetare: Carita Gelang

I studien Evidensbasering av SOS Alarms prioritering av akuta smärtor/obehag i bröstet testas hypotesen att ett datoriserat beslutsstöd ökar larmoperatörernas precision vid prioriteringen av akuta smärtor/ obehag i bröstet.

Under perioden 1 maj 2009 till 8 mars 2010 ringde totalt 15.000 patienter SOS Alarm i Västra Götaland. Dessa patienter har i studien följts genom vårdkedjan från bedömningen på larmcentralen till slutdiagnos. I cirka 6.000 fall har larmoperatörerna ställt tio frågor av ja- eller nejkaraktär, som berör insjuknandet och som matas in i dator för ett beslutsstöd. Preliminära resultat från studien visar att det gick att identifiera 179 olika diagnoser hos de första 995 patienterna i populationen. Prioriteringen föreföll påverka tiden till ballongdilatation. En vetenskaplig rapport publiceras under 2011. Ett förväntat resultat av studien är att hitta belägg för att om det går att skärpa precisionen vid larmoperatörernas prioritering så ökar dels sannolikt möjligheten att förhindra komplikationer och dels tidigareläggs behandlingen av livshotande komplikationer vid akuta smärtor/ obehag i bröstet.