Fasjämvikt för framtagandet av användbara kemikalier

Fasjämvikt för framtagandet av användbara kemikalier

I samarbete med en experimentell grupp vid University of KwaZulu-Natal i Sydafrika testar och utvecklar vi metoder för att modellera fasjämvikt av system som är viktiga för sydafrikansk industri. Information om fasjämvikt behövs för att veta vid vilket tryck och temperatur man kan separera olika kemikalier från varandra. Dessa beräkningar är viktiga eftersom de är mycket billigare än experimentella metoder för att få fram fasjämvikt. Om det visar sig att beräkningarna ger rätt resultat kan sådana metoder ersätta experiment.

De resultat som visas nedan, som är för en etan + propen blandning, visar att beräkningar ger pålitliga resultat för denna blandning.