Flame retardant polyolefin fibres – FlameR

Flame retardant polyolefin fibres – FlameR

Projektet ”Flame retardant polyolefin fibres (FlameR)” syftar till att utveckla en miljövänlig, återvinningsbar flamskyddad polyolefinfiber med ett brett användningsområde som är fullständigt giftfri (fri från PBT- och CMR-substanser).Målet med projektet är att få fram en utvärderad och testad fiber som är redo för storskalig produktion.

Flamskyddsmodifierade polyolefinfibrer som är giftfria och inte innehåller några klassade material såsom brom förväntas  att få en stor betydelse inom textilindustrin. Den betydligt lättare, miljövänliga PP-fibern har många fördelar mot dagens alternativ och det finns ett enormt intresse hos industrin för utveckling av en sådan produkt.

Vid Högskolan i Borås kommer man att fokusera på tre områden inom projektet:

  • Smältspinning – förstudie
  • Smältspinning – processoptimering
  • Textilproduktion av modifierad fiber