Förbättra den biologiska återhämtningen av svavel från rökgaser genom multi-enzymatiska system

Förbättra den biologiska återhämtningen av svavel från rökgaser genom multi-enzymatiska system

Robust och ekonomisk biologisk behandling har lockat stort intresse som ett förfarande för behandling av avloppsvatten och avloppsgaser. En betydande mängd forskningsinsatser har ägnats åt detta ämne de senaste åren, eftersom bioreaktorer erbjuder ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ till konventionell styrteknik. Dessutom har resursåtervinning nyligen blivit ett måste för att konsolidera miljöteknik på marknaden.

Vi strävar efter att avlägsna SO2 i förbränningsavgaser samt sulfatrika avloppsvatten genom en kombination av biologiska reaktorer berikade med termotoleranta enzymer som möjliggör återvinning av elementärt svavel, en omsättbar produkt med stor effektivitet.