Forskning om värdet av kläder

Forskning om värdet av kläder

I dagens slit- och slängsamhälle har kläder mist sitt värde. Varför knyter vi starka emotionella band till vissa plagg, medan andra plagg är mindre betydelsefulla och hamnar i soporna. Vilka värden är viktiga för att användaren ska vilja använda plagget längre? Hur kan vi designa och utveckla plagg som har betydelse? Hur kan vi kommunicera valda värden genom plagg?

Projektet är en fördjupning av ett forskningsprojekt , ”To make clothes that matter” där designers från modebranschen och från akademin bidrog genom att utmana sina traditioner och sitt perspektiv på värdefull design.

Avsikten med denna ansökan är att söka medel till fördjupad forskning kring värdet av kläder: The value of garments - To make clothes that matter. Forskningen kommer att presenteras i en utställning tillsammans med en skrift under 2015. Forskningen om värdet av kläder, utifrån To make clothes that matter, ska kommuniceras genom fysisk utställning och en skrift. Målgrupp är designers och produktutvecklare från modeindustrin, samt studenter, lärare och forskare inom mode och textilområdet.