Fosforåtervinning ur askor från samförbränning av kommunalt avloppsslam och träpellets med hjälp av lakning

Fosforåtervinning ur askor från samförbränning av kommunalt avloppsslam och träpellets med hjälp av lakning

Forskningsledare

Lars-Erik Åmand, Bengt-Åke Andersson