Anita Pettersson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5982

E-post: anita.pettersson@hb.se

Rumsnummer: D807

Signatur: APE

Jag är forskningsansvarig för forskargruppen Förbränning och termiska processer inom forskningsområdet Resursåtervinning. Jag arbetar även med undervisning och som senior forskare. Jag undervisar mest på våra tre internationella mastersprogram inom Resursåtervinning och är koordinator för dessa fram till årsskiftet 2022/2023. Men jag undervisar även i vårt energiingenjörsprogram. Jag är även koordinator för ett internationellt double degree-program, ME3+, som är EU-finansierat och där Högskolan i Borås, IMT-Atlantic i Frankrike, BME i Ungern, Bolzano och Trento i Italien driver ett gemensamt program.

När det gäller min egen forskning har mycket fokus alltid legat på kommunalt avloppsslam och hur man på bästa sätt termiskt behandlar det för att återvinna de höga halter fosfor det innehåller. Drivkraften för att behandla kommunalt avloppsslam är att jag inte vill ha rötat kommunalt avloppsslam direkt på åkrar eftersom slammet inte bara innehåller fosfor utan även PFAS, mikroplaster, dioxiner, kadmium m.m., som sedan hamnar i vår mat eller vattendrag och kan göra stor skada. Men jag forskar även på termisk behandling av olika biomassa och sidoströmmar från jordbruket, materialåtervinning som exempelvis zink från askor, avfallsförbränning och askhantering, klassificering, och upparbetning av aska och kol med tillsatts av kväve för att få en ny gödningsprodukt. Jag handleder även doktorander och mastersstudenter i dessa projekt.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Innan dess utbildade jag mig inom Elkraft och Värme (föregångaren till Energiingenjörsprogrammet) vid Högskolan i Borås och disputerade i förbränningsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Högskolan i Borås i oktober 2008. 

Vi vet att det inte finns något ”avfall” utan allt material är resurser, vi måste bara hitta de rätta användningsområdena eller processerna för att få in det i det cirkulära samhället! Vi tillhör Swedish Center for Resource Recovery!

Risk för slamberg i Sverige

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Characterisation of Fuels and Fly Ashes from Co-Combustion of Biofuels and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler - A Phosphorus and Alkali Perspective

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper