Anita Pettersson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 5982

Mobilnummer: 0707-363182

E-post: anita.pettersson@hb.se

Rumsnummer: D807

Signatur: APE

Jag arbetar som lektor och senior forskare inom forskningsområdet resursåtervinning med fokus på termisk behandling av avfall och biomassa samt materialåtervinning från t.ex. askor.

Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2008. Innan dess utbildade jag mig inom Elkraft och Värme vid Högskolan i Borås och disputerade i förbränningsteknik vid Chalmers Tekniska Högskola i samarbete med Högskolan i Borås i oktober 2008.

För närvarande är jag verksam i tre forskningsprojekt där ett finansieras av Energimyndigheten via Värmeforsk, ett av Energimyndigheten via SGC samt Göteborgs Energi och ett av Sparbankstiftelsen Sjuhärad.

Risk för slamberg i Sverige

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Characterisation of Fuels and Fly Ashes from Co-Combustion of Biofuels and Waste Fuels in a Fluidised Bed Boiler - A Phosphorus and Alkali Perspective

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper