Från träd till tyg

Från träd till tyg

Projektet är en förstudie av en ny hållbar process för att tillverka tyg av cellulosafibrer från ved. Projektet ska demonstrera hur implementering av denna process kan ske i befintlig infrastruktur.

Under steg A vill vi skapa en konstellation som har förmåga att implementera processen under steg B. Vi vill också ta fram projekteringsunderlag för processen och utföra inledande försök att tillverka fiber, garn och textil. Hela värdekedjan från ved till tyg ska analyseras med avseende på hållbarhet, kostnader samt produktegenskaper.