Anders Persson

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 4163

E-post: anders.persson@hb.se

Rumsnummer: U418

Signatur: ANPN

Jag arbetar som universitetslektor i Textil materialteknik. Min forskning fokuserar på resurseffektiva sätt att återvinna textila material. Jag har arbetat vid Högskolan i Borås sedan 2011. Efter disputationen i polymera material vid Chalmers 1997 så arbetade jag med forskning och utveckling av nedbrytbara polymerbaserade implantat, främst för ortopediska tillämpningar. För närvarande är jag verksam i forskningsprojekten Textile back to textile och Testbed Textile Recycling samt Erasmus+ projektet Atom som syftar till att förbättra rekryteringsprocessen av internationella sökande till mitt masterprogram i textilteknik med hjälp av webbaserade självskattningstest.

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper