Fully-Fair

Fully-Fair

De miljömässiga, ekonomiska, sociala och kulturella problem som är förknippade med den storskaliga massmarknaden är väl kända och väl dokumenterade. Det finns för närvarande en mängd åtgärder och initiativ för att lindra eller lösa dessa problem, inklusive utveckling av slow fashion-koncept. Dessa bygger på småskaliga och lokalt orienterade metoder, parallellt med det som sker inom slow food, slow- building och andra långsamma rörelser. Med fallstudier och aktionsforskning, söker denna etnografiska studie att bygga upp en metodologisk ram för att i ett helhetsperspektiv utvärdera småskalor /lokaltillverkning /modepraxis.