Styrning av textila värdekedjor

Styrning av textila värdekedjor

Inom området textil och mode vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås, fokuserar forskningen inom Styrning av textila värdekedjor på att utveckla och utvärdera nya strukturer, modeller, former och dess underliggande variabler och förutsättningar för skapandet av hållbart värde inom textil och modeföretag, industrin och för värde för miljön och samhället i stort.

Viktig forskning inom området är till exempel: digitalisering, cirkulära flöden, risk och resiliens, transparens och spårbarhet, kundanpassning, servitisering, flexibla processer, mellanorganisatoriska samarbeten, produktionslokalisering, produktionsprocesser, design, försäljning, distribution och logistik. Forskningsprojekt utförs i nära samarbete med textil- och modeindustrin, både nationellt och internationellt, vilket skapar en unik nätverksmiljö som i sin tur leder till tillämpbara resultat.

Forskningen inom Styrning av textila värdekedjor är av naturen multidisciplinär, den anpassar sig till, och samarbetar med, olika kunskapsområden som handel och ekonomi, industriell ekonomi och andra områden som berör textilindustrin, till exempel design och teknik.

Resultatet av forskningen adderar till befintlig kunskap om hur textila värdekedjor kan bli mer kundorienterade, kunskapsbaserade, digitalt integrerade, resilienta, resurseffektiva och mer hållbara.

Läs mer om gruppens forskningsresultat

Gästforskare och professorer tidigare (långtid)

 • Mattila, Heikki (Professor Emeritus, Tampere University of Technology, Finland)
 • Torstensson, Håkan (Professor Emeritus, University of Borås)
 • Aneja, Arun (Scientist, Dupont; Chief Technology Officer, Reliance Industries Limited)
 • Sandberg, Erik (Professor, Linköping University, Sweden)
 • Paras, Manoj Kumar (Assistant Professor, NIFT, India)

Utexaminerade doktorer och postdoktorer

 • Kumar, Vijay (2017)
 • Ma, Ke (2018)
 • Paras, Manoj Kumar (2018)
 • Agrawal, Tarun Kumar (2019)
 • Harper, Sara (2022)
 • Dissanayake, Kanchana (2023)

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Externa projektdeltagare

Nyheter