Hållbara garderober

Hållbara garderober

Projektet fokuserar på att identifiera hinder och möjligheter i konsumentbeteende för den omställning som syftar till en cirkulär modeekonomi.

Målet är att textila resurser tas till vara på bättre sätt, samt affärsnyttan genom att synliggöra vilka behov konsumenter har gällande vård och service av befintliga plagg. Projektet genomförs tillsammans med Göteborgs Universitet och Konsumentverket.