Handelsplatser och öppettider

Handelsplatser och öppettider

På uppdrag av Knallelandsgruppen (som är en företagarförening bestående av butiker i Knalleland) kartläggas attityder och uppfattningar som Knallelandskunden har om handelsområdets öppettider. Projektet är helt uppdragsfinansierat.