PET - Hitta vinnarna: Att förutsäga tekniktrender genom bibliometri/altmetri, tematisk modellering och informationsfusion

PET - Hitta vinnarna: Att förutsäga tekniktrender genom bibliometri/altmetri, tematisk modellering och informationsfusion

Projektet är en spinn off på det avslutade projektet INCITE - Information Fusion as an E-Service in Scholarly Information Use, vars syfte var att utveckla nya metoder och verktyg baserat på informationsfusion och bibliometrisk analys.

PET är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, AstraZeneca och Recorded Future. Syftet är att med hjälp av verktyg från Recorded Future ta fram olika metodiker, för att se hur tekniken som AstraZeneca använder sig av idag kommer att se ut i framtiden.

Det förväntade resultatet av projektet är ett ramverk, som definieras som en uppsättning av metoder som gör det möjligt att på ett tillförlitligt sätt identifiera framväxande teknik som bygger på bibliometri/altmetrics.

Projektledare

Alexander Karlsson

Forskare/Medarbetare

Områden

Finansiärer

Samarbetspartner