Inclusive Internationalization: Pilotförsök med snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Inclusive Internationalization: Pilotförsök med snabbspår för nyanlända med forskarutbildning

Projektet är utformat som ett snabbspår och riktar sig till nyanlända som inte varit i Sverige längre än fem år, bor i Sverige och som har en påbörjad eller avslutad forskarutbildning från utanför Sverige. Efter att ha genomgått programmet ska deltagarna ha en klar bild av hur de kan ta sig vidare inom den svenska akademin.

Programmet består av tre olika delar som kommer att löpa parallellt under projekttiden:

  • Utbildningsaktiviteter: till exempel kurser i språk, forskningsfinansiering, publikationer och open access, akademiskt skrivande, pedagogisk utveckling och träning
  • Personlig och professionell utveckling inklusive karriärvägledning
  • Akademiskt mentorskapsprogram

Projektet är finansierad av Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning (STINT), inom ramen för utlysningen “Grants for Integration and Internationalisation”.