Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering

Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering

Projektet bygger vidare på det nyligen avslutade Gymnasiet som marknad och fokuserar hur lokala aktörer - kommuner, skolor, rektorer och lärare - i praktiken förenar kraven på konkurrenskraft och effektivitet med kraven på social inkludering och stöd för alla elevers utveckling, samt hur eleverna förhåller sig till denna praktik. Fältstudier, enkät samt textanalyser kommer att användas i studien.