Vetenskapsrådet - VR

Vetenskapsrådet - VR

Vetenskapsrådet är en myndighet under Utbildningsdepartementet, som har en ledande roll att utveckla svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet och därmed bidra till samhällets utveckling. Utöver finansiering av forskning är myndigheten rådgivare till regeringen i forskningsrelaterade frågor och deltar aktivt i debatten för att skapa förståelse för den långsiktiga nyttan av forskningen.

Länk till Vetenskapsrådet - VR

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt