Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki

Joint Nordic Use of WAB Bergen and VWA Helsinki

JNUVWAB möjliggör forskning kring de fysiska och digitaliserade manuskriptarkiven i The Wittgenstein Archives at the University of Bergen (WAB) samt The Georg Henrik von Wright Archives in Helsinki (VWA). Tre forskningsområden premieras: (1) Wittgenstein och filosofi, (2) digital vetenskaplig textforskning, språkteknologi och  digital humanities, (3) kombinationer av (1) och (2)