Konsumtionens mening(ar)

Konsumtionens mening(ar)

Studien avser att undersöka konsumtionens mening(ar) bland ekonomiskt utsatta konsumenter. Det finns idag begränsad kunskap om hur människor med utsatt ekonomisk situation förhåller sig till konsumtion. Studien avser att öka denna förståelse, fördjupa tidigare kunskap på området och möjliggöra nya frågeställningar för fortsatta studier. Dagens konsumtion som sker i en kontext av materiellt överflöd måste förstås ur nya perspektiv. För att förstå hur konsumtionssamhället påverkar olika grupper är det viktigt att också studera de som befinner sig på marginalen, framförallt i en utveckling som tenderar att gå mot ökade inkomstklyftor. Detta gäller nationellt såväl som internationellt. Genom att studera konsumtion i ekonomisk utsatthet kan vi få mer kunskap om konsumtionens betydelse för upplevelsen och betydelsen av att delta och vara en del av det etablerade samhället. Studien bygger på intervjuer med familjer.