Marknadsföring, mode och hållbar konsumtion

Marknadsföring, mode och hållbar konsumtion

I den här forskargruppen studerar vi med kulturella och samhällsvetenskapliga perspektiv hur marknadsföring och mode skapas, utförs och tolkas av olika aktörer i en konsumtionskultur. Vi är intresserade av hur marknadsföring, konsumtion och mode som industri skapas, reproduceras och tolkas av diverse aktörer, bland andra marknadsförare, kreatörer och konsumenter, genom olika praktiker och processer. Konsumtion är en central del av dessa skeenden, och är även en av modets huvudsakliga drivkrafter och syften. 

Det finns behov av mer kunskap om de roller som marknadsföring och mode spelar i samhället i stort. Marknadsföring och modedriven konsumtion möjliggör tillväxt, välstånd och olika upplevelser och är en central del av hur människor idag skapar mening, sammanhang och identitet, men är inte ensidigt positivt. Vi studerar därför också olika aspekter av hållbarhet, som dess ekologiska, ekonomiska, kulturella och sociala dimensioner, kopplat till marknadsföring, mode och konsumtion. Vi anser att det behövs olika perspektiv, teorier och metoder för att förstå något så mångfacetterat som marknadsföring, mode och konsumtion. 

Tvärvetenskaplig forskning som inbegriper olika discipliners perspektiv uppmuntras i forskargruppen. Vi arbetar för att nå ut till andra forskare, men också samhället i stort. Vi ser det som angeläget att företag, myndigheter, organisationer, politiker och allmänhet tar del av våra forskningsresultat.

Områden

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Forskare/Medarbetare

Till nyhetsarkivet