Arbetspaket 4: Djup ventrombos

I projektet kommer vi att fortsätta arbeta med att utveckla system för beslutsstöd för prediktion av DVT. Genom prospektiva studier kommer vi att validera och vidareutveckla våra maskininlärningsmodeller. Data kommer att samlas in för att bedöma point-of-care blodprover mot laboratorietester (D-dimer) och mobila enheter för ultraljudsundersökningar mot laboratorieundersökningar samt bilddata av ben för att kunna skapa modeller för visuell förutsägelse.

Mål med projektet

Målet med projektet är att få ett praktiskt användbart verktyg för beslutsstöd för förutsägelse av DVT som kan användas både på sjukhus och prehospitalt. Detta kan ge tidigare diagnos och förbättrade prognoser för varje enskild patient, samt ge en mer kostnadseffektiv behandling.

Projektledare

Lars Magnusson, Høgskolen i Østfold
E-post: lars.v.magnusson@hiof.no

Waleed Ghanima, Sjukhuset i Østfold
E-post: waleed.ghanima@so-hf.no

Mazdak Tavoly, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Samarbetspartners

Sjukhuset i Østfold, Sahlgrenska universitetssjukhuset och Høgskolen i Østfold.