Illustration av en flotte på hav och en himmel  mönstrad med binär kod

Kontiki – Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

Kontiki – Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

Mål

Målet med projektet är att utveckla en bättre och mer kostnadseffektiv, jämlik och jämställd nära hälso- och sjukvård med hjälp av utveckling och nyttiggörande/ kommersialisering av digitala lösningar inklusive beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI).

Projekt förväntas resultera i

  • vidare etablering av strukturer för samarbete mellan akademi, regioner, kommuner samt små och medelstora företag över landsgränserna, samt strukturer för nyttiggörande/ kommersialisering av projektresultat
  • ökad aktivitet och konkurrenskraft för små och mellanstora företag
  • utveckling av produkter för digitala lösningar inklusive AI-baserade stöd för hälso- och sjukvård
  • ökad grad av implementering av digitala lösningar inklusive AI-baserade stöd för hälso- och sjukvård.

Projektet är en fortsättning på ett tidigare projekt, Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd; Artificiell intelligens – för en jämlik vård.

Läs mer om tidigare projekt

Projektledare

Anders Jonsson, Högskolan i Borås
Kontakt Anders Jonsson
Finn Samuelsen, Högskolan i Östfold
Kontakt Finn Samuelsen

Delprojekt

Projektet är uppbyggt på en bred bas av aktiviteter/arbetspaket där arbetspaket 2, 3 och 4 är operativa och fokuserade mot utveckling av specifika tekniska lösningar och medicintekniska produkter. Arbetspaket 5, 6 och 7 är mer generella och ska adressera övergripande frågor som är avgörande för att de mer operativa arbetspaketen ska kunna bli framgångsrika.

Läs mer om delprojekten

Arbetspaket 1: Projektledning

Arbetspaket 2 : Prehospitala beslutsstöd för akut sjukdom, trauma och stroke

Arbetspaket 3: Egenmonitorering

Arbetspaket 4: Djup ventrombos

Arbetspaket 5: Etik och juridiska utmaningar

Arbetspaket 6: Datahantering, AI-algoritmer, interoperabilitet, syntetiska data och kliniskt införande

Arbetspaket 7: Nyttiggörande

Logotyp Interreg

Publikationer