Kontiki – Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

Kontiki – Artificiell intelligens (AI) som beslutsstöd för patienter och hälso- och sjukvård

Mål

Målet med projektet är att utveckla en bättre och mer kostnadseffektiv, jämlik och jämställd nära hälso- och sjukvård med hjälp av utveckling och nyttiggörande/ kommersialisering av digitala lösningar inklusive beslutsstöd baserat på artificiell intelligens (AI).

Projekt förväntas resultera i

  • vidare etablering av strukturer för samarbete mellan akademi, regioner, kommuner samt små och medelstora företag över landsgränserna, samt strukturer för nyttiggörande/ kommersialisering av projektresultat
  • ökad aktivitet och konkurrenskraft för små och mellanstora företag
  • utveckling av produkter för digitala lösningar inklusive AI-baserade stöd för hälso- och sjukvård
  • ökad grad av implementering av digitala lösningar inklusive AI-baserade stöd för hälso- och sjukvård.