Arbetspaket 6: Datahantering, AI-algoritmer, interoperabilitet, syntetiska data och kliniskt införande

Arbetspaket 6 adresserar överordnande problemställningar och utmaningar avseende datahantering (tillgång, standardisering, analysering, filtrering etc.), algoritmer (utveckling, val av metoder, verifiering, validering, etc.) samt certifierings- och legala krav kopplade till användning i operativ sjukvård.

Beskrivning

Det är välkänt inom utvecklingen av AI/ML att data på de flesta områden är en bristvara. En önskan är att trots detta hitta vägar till snabbare utveckling och kliniskt operativt införande. En möjlighet är då att utnyttja så kallade syntetiska data i inledande skeden i väntan på äkta data.

Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Östfold har ett gemensamt intresse att i samverkan utveckla detta område till en egen specialitet av internationellt hög klass.

Aktiviteter

Projektet innehåller följande aktiviteter:

  • möten och workshops för intern kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte
  • möten och workshops med inbjudna parter/experter
  • utarbeta interna rapporter
  • behandla syntetiska data.

Projektledare

Stefan Candefjord (Chalmers tekniska högskola):
Kontakt Stefan Candefjord
Lars Vidar Magnusson (Högskolan i Östfold):
Kontakt Lars Vidar Magnusson
Bengt-Arne Sjöqvist (Chalmers tekniska högskola):
Kontakt Bengt-Arne Sjöqvist