Kontrollerad metanproduktion från oljeförorenat vatten med dubbel klimatvinst

Kontrollerad metanproduktion från oljeförorenat vatten med dubbel klimatvinst

Projektet kommer att genomföras i nära samarbete mellan Högskolan i Borås och två aktörer från näringslivet; AnoxKaldnes och Stena Recycling. Med det planerade projektet kan forskningsprofilen både vid Högskolan i Borås och vid AnoxKaldnes stärkas ytterligare. Projektet är starkt kopplat till kompetensområdet hos AnoxKaldnes som har lång erfarenhet av biologiska reningsprocesser och speciellt behandling av svåra avloppsvatten.

Målet för projektet är att utveckla en kontrollerad process för anaerob behandling av oljeförorenat avloppsvatten och därmed ta tillvara kolet för produktion av metan, som ersätter fossilt bränsle.