Ilona Sárvári Horváth

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4684 E-post: ilona.horvath@hb.se Rumsnummer: E803 Signatur: ISH

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper