Ilona Sárvári Horváth

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad

Telefonnummer: 033-435 4684

Mobilnummer: 0790-676573

E-post: ilona.horvath@hb.se

Rumsnummer: E803

Signatur: ISH

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper