Kostnadseffektiv produktion av biogas från avfall

Kostnadseffektiv produktion av biogas från avfall

Biogas för matlagning, el eller bilbränsle från avfall och restprodukter har en stor potential i Brasilien. Men de stora investeringar som krävs med nuvarande teknik är ett hinder för den fortsatta utvecklingen. I detta projekt ska ny reaktordesign och olika typer av material undersökas.

Substrat är organiska avfallsströmmar från hushåll och avfall och avloppsvatten från företag. För biogas som matlagningsgas är planerna att utveckla småskaliga reaktorer (1-2 kubikmeter) som skulle kunna passa på landsbygden eller kanske i slummen (favelas). 

Syfte och mål

  • Att installera de textilbaserade rötkammare i olika delar av Brasilien, inklusive Rio de Janeiro, Blumenau och Sao Paulo i samarbete med universitet som UFRJ, FURB och USP. (Genomfört)
  • Att studera teknisk och ekonomisk genomförbarhet av mindre rötkammare. (Startat)
  • Att undersöka potentialen av avfallsflöden i olika städer och lämpliga tekniska applikationer såsom kokgas eller uppgradering till elektricitet eller fordonsbränsle för bussar i Brasilien. (Startat)
  • Beräkna lämplig storlek på större reaktorer baserade på potentialen av avfallsflöden. (Startat)

Resultat

Textilbaserade rötkammare har installerats vid olika universitet i Brasilien. Rötkammarna var i drift med det organiska avfall som genereras i städerna på lokal nivå såsom restaurangavfall från universitet eller avfall från fruktmarknader alternativt gräs eller annat trädgårdsavfall från universitetet. Baserat på uppföljning av resultaten vid olika universitet, kommer pilot- eller fullskaliga textilbaserade rötkammare att dimensioneras.De textilt baserade rötkammarna bedöms vara ekonomiskt fördelaktiga.

Upplägg och genomförande - analys

Rötkammaren är tillverkad av ett högteknologiska textilmaterial från FOV Fabrics AB, Sverige Rötkammarna installerades genom samarbete med forskare från universitet i Brasilien och Högskolan i Borås, Sverige. Driften av rötkammaren följs upp frekvent och förbättringsförslag kommuniceras. De rötkammare som varit i drift i mer än 3 månader i november 2013 hade en förväntad och god produktion av biogas. De rötkammare som installerats vid universiteten har visats sig ha en lämplig design, dessa kan utgöra en bas för att fortsätta med pilotprojekt och kommersialisering.