Kvinnlig kroppslighet – innehåll och innebörd av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Kvinnlig kroppslighet – innehåll och innebörd av kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa

Syftet med projektet är att studera kvinnors erfarenheter och upplevelser av sexuell och reproduktiv hälsa. Projektet vänder sig till kvinnor i olika åldrar men den inledande fasen fokuserar på unga kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa. Detta är viktig kunskap för att utveckla en vård som baseras på kvinnors situation och som avser att lyfta fram hur kvinnlig kroppslighet kan förstås och hur den beskrivs. Den kvinnliga kroppen situerar kvinnor i sin kulturella kontext på ett sätt som skiljer sig från männens eftersom kvinnor har förmåga att bland annat bli gravida, föda barn och amma. Projektet är ett empiriskt projekt utifrån en livsvärldsteoretisk ansats.