Mapping NCD

Mapping NCD

Ett projekt finansierat av EU: 7 ramverksprogram (P.I. Grant Lewison, Kings College).
Medverkan med delprojektet "Genomslag av medicinsk forskning i Svenska kliniska riktlinjer och nyhetsartiklar" finansierat Hälso-Sam (Övergripande samarbetsorgan mellan Västra Götalands-regionen och Göteborgs universitet inom hälso-, sjukvårds- och tandvårdsområdet) 2015. Se protokoll 2015-12-14 §3 (pdf).