Gustaf Nelhans

Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT (inklusive Bibliotekshögskolan)
Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap

Telefonnummer: 033-435 5985

E-post: gustaf.nelhans@hb.se

Rumsnummer: C530

Signatur: GUNE

Fil dr Gustaf Nelhans är universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap (Bibliotekshögskolan) vid Högskolan i Borås och försvarade i september 2013 sin avhandling Citeringens praktiker - Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik i vetenskapsteori vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet. Forskningen lägger tonvikten vid scientometri och särskilt användningen av bibliometri och citeringsanalys för såväl forskningsinformation som resursfördelning i nutida sammanhang. Utgångspunkten är ett vetenskapsteoretiskt perspektiv som hämtar näring i det internationella forskningsfältet Science, Technology Studies (STS). Den aktuella utvecklingen, särskilt inom nationell forskningspolitik har inte endast gett denna forskning relevans utan även angelägenhet för såväl forskare och administratörer med intresse för akademin.

För närvarande är jag verksam inom två externfinansierade forskningsprojekt (Horizon 2020, Västra Götalandsregionen):

Avslutade projekt

Finansierat av EU, 7:e ramprogrammet/VG-regionen:

 • Mapping Chronic Non-Communicable Disease Research Activities and their Impact (P.I. Grant Lewison, Kings College, London)

För mer information och akademisk skiss över min forskning: se den engelska versionen av denna sida.

Uppdrag

 • Delområdesansvarig, Digitala resurser och tjänster inom kultur- och informationsområdet. –2017-12-31
 • Medlem av Forsknings- och utbildningsnämnden vid högskolan mellan 2015-02-01 och 2017-12-31.
 • Biträdande handledare för Marco Schirone sedan 2018-04-01 .
 • Biträdande handledare för David Gunnarsson Lorentzen 2015-07-01-2016-10-04 (disp.).
 • Inbjuden expert till gruppen som samlade svaret på forskningsstyrelsens kommittérapport "Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige - FOKUS" (Inbjudet av Anders Nylund, Universitetet i Borås). Nov-dec, 2015

Externa uppdrag sedan hösten 2015:

 • Utnämnd ledamot i Kungl. bibliotekets insynsråd för perioden maj 2019-dec. 2021 (ref. Tina Abelin, Utbildningsdepartementet).
 • Inbjuden expertdiskutant om Open Access / Plan S. Riksbankens jubileumsfond, styrelsemöte den 13 maj 2019.
 • Expertråd om användning av bibliometri för att identifiera SDU-områden av styrkor och specialisering, Forskningsstöd och Policytjänster, Syddansk Universitet 2018 (Ref. Esben Flindt)
 • Expertråd om policy för författaradresser, Västra Götalandsregionen 2018 (Ref. Lars Grip)
 • Utnämnd medlem av Kungl. bibliotekets forskarråd 2018- (Ref. Jonas Nordin, sekreterare)
 • Utnämnd ledamot i en nationell arbetsgrupp om Det nuvarande meriterings- och resursfördelningssystemet mot incitament för öppen åtkomst, Kungl. biblioteket 2017-2019 (Ref. Beat Eellend, sekreterare).
 • Bidragsgivare till bibliometrisk modell för utvärdering av forskningsinverkan i kliniska riktlinjer. ALF-tilldelningen, Vetenskapsrådet 2017 (Ref. Andreas Augustsson, SRC).
 • Inbjuden expert på bibliometri för Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. 2017-01-2017-06 20% av heltid (Ref. Lars Grip).
 • Utsedd "klagesensor", för studentuppsatser. Institutionen för arkivistik, Bibliotek och informationsvetenskap, Högskolan i Oslo och Akershus, Norge, Feb, 2016; Jan, 2018.
 • Inbjuden expert till "Hearing angående förslag till nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information". Uppdrag av Utbildningsdepartementet, Rosenbad. Dec, 2015
 • Expertkommentator: "Riktlinjer för utvärderande bibliometri i Sverige". (Kommuniserad av SUHF: s forum för bibliotekschefers arbetsgrupp för bibliometri). Nov, 2015
 • SAFER - Säkerhetscenter för fordon och trafik vid Chalmers - kommentarer och förslag till en bibliometrisk prestationsstudie av organisationens forskning. Okt, 2015.
 • Vetenskapsteori, Scientometri
 • Marco Schirone, CLS, Chalmers (biträdande handledare)

Till forskarens publikationer i DiVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet)

Avhandlingstitel

Citeringens praktiker – Det vetenskapliga publicerandet som teori, metod och forskningspolitik. Göteborgs universitet: Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. 2013

Full publikationslista

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper