Mode på Röhsska

Mode på Röhsska

I projektet undersöks Röhsska museets utveckling till ett museum där mode är en stark profil. Genom att bland annat studera samlingarnas inriktning över tid ges en bild av hur samlande av mode uppfattas under olika tidsperioder. Reflektioner görs också över hur museet marknadsförs och bygger sitt varumärke. Att utveckla en modeprofil handlar i hög utsträckning om varumärkesbyggande. Studien bygger på intervjuer med museichef, två intendenter, tidigare museichef, kulturchefen i Göteborg, en konsthistoriker, en journalist, en modeskapare och sekundärdata i form av årsböcker, museikataloger och interna dokument som t ex insamlingspolicy och insamlingsstrategi. Därutöver har observationer och intervjuer med besökare gjorts i samband med modeutställningen Cocktail.

Finansiär

Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser
Stiftelsen Estrid Ericsson (studieresa till London)