Nya former av entreprenörskap kopplat till besöksnäring på landsbygden 

Nya former av entreprenörskap kopplat till besöksnäring på landsbygden

Genom att lyfta fram goda exempel möjliggörs att bättre förstå hur miljöer för upplevelser av besöksmål skapas och utvecklas av entreprenörer på landsbygden.

Målet är att generera ny kunskap om vilka förutsättningar, möjligheter och hinder som framgångsrika entreprenörer upplever. Projektet möjliggör att koppla aktuell relevant forskning till Event management programmet vid Campus Varberg.