Nya gränssnitt människa-maskin för mångfald och inkludering

Nya gränssnitt människa-maskin för mångfald och inkludering

Följande projekt syftar till att via en undersökande normkreativ process utveckla principer för bärbar teknologi i kläder som en bas för ett fortsatt större huvudprojekt.

Bakgrunden till projektet är våra egna erfarenheter från forskning och utveckling inom området bärbar teknologi-smarta kläder som visat att det som tycks vara viktiga tekniska innovationer många gånger genererar dysfunktionella resultat utifrån ett normkritiskt perspektiv. Även andra empiriska studier har visat att marginaliseringen av grupper inom tekniska innovationsprocesser har stor påverkan på design, tekniskt innehåll och användning av tekniska artefakter. Processer för inkludering av fler olika grupper kommer att bli viktigt när den digitala teknologin blir alltmer dold, inbyggd i vardagsobjekt, som en del av vår miljö, och till och med oss själva.

Projektet kommer att bygga vidare på vår tidigare forskning inom smarta kläder och bärbar teknologi, normkritiska designprocesser och experimentell performativa processer. Fokus kommer att ligga på att vi som forskare tillsammans med och inte för olika grupper, utvecklar principer och metoder för inkluderande bärbar teknologi.