Lena Berglin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5939

E-post: lena.berglin@hb.se

Rumsnummer: T162

Signatur: HEN

Senaste publikationer

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper