Lena Berglin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)
— Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5939

E-post: lena.berglin@hb.se

Rumsnummer: T162

Signatur: HEN

Vänligen Acceptera dina cookies för att titta på innehållet.

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper