Lena Berglin

Akademin för textil, teknik och ekonomi (inklusive Textilhögskolan)

Institutionen för textilteknologi

Telefonnummer: 033-435 5939

Mobilnummer: 0790-981047

E-post: lena.berglin@hb.se

Rumsnummer: T163

Signatur: HEN

Senaste publikationer

Pågående forskningsprojekt

Avslutade forskningsprojekt

Områden

Forskargrupper