Öppna e-tjänster

Öppna e-tjänster

Projektet fokuserar på de två ortogonala dimensionerna öppet vs. slutet innehåll samt öppna vs. slutna filformat för digitala artefakter som utvecklas och förvaltas inom kontexten Open Science där förlag, bibliotek och andra institutioner har en central roll. I arbetet sammanförs kompetens från de två lärosätena kring öppna filformat och open access till forskningspublikationer och -data på ett nytt vis, vilket förväntas leda till resultat som kan påverka policyer och praktiskt förvaltningsarbete kring forskningspublikationer och forskningsdata. Initiala resultat inkluderar identifiering av en modell för analys av empiriskt material samt identifiering av relevanta datakällor.

Kontakt:

Högskolan i Skövde (huvudansvarig): Björn Lundell, bjorn.lundell@his.se
Högskolan i Borås: Helena Francke, helena.francke@hb.se