PhatherTex

PhatherTex

Projektet syftar till att tillhandahålla textilindustrin hållbara biobaserade och biologiskt nedbrytbara material, som använder lätt och allmänt tillgängliga biprodukter som råmaterial. Detta arbete kommer att bidra till att öka textilindustrins hållbarhet och minimera avfallet från fågel, textilier och jordbruksindustri