Publiceringsplattformar för forskning i ljuset av disciplinära skillnader och utvärdering av forskning

Publiceringsplattformar för forskning i ljuset av disciplinära skillnader och utvärdering av forskning

Specifika aspekter relaterar till disciplinära skillnader och forskningsutvärdering. Syftet är att få insikter i hur olika discipliner närmar sig forskningspublicering och hur införandet av publiceringsplattformar påverkar meritsystemet och utvärderingen av forskning. Kunskapen är även viktig för att förstå vilka förväntningar forskarsamhället inklusive finansiärer och policymakers kan ha på dessa plattformar vad gäller t.ex. meritering.