Reflekterande team - en arbetsmodell för vårdutveckling

Reflekterande team - en arbetsmodell för vårdutveckling

För projektet utvecklas en arbetsmodell, reflekterande team. Modellen syftar till vårdutveckling genom att teamen utvecklar konkreta vårdhandlingar med hjälp av vårdvetenskaplig forskning. Tjugo professionella vårdare inom två olika vårdsammanhang utbildas till teamledare som implementerar arbetsmodellen på sina vårdenheter.