Re:textile III

Re:textile III

Projektet bygger på resultat från tidigare Re:textile-projekt (2015-2018) och syftar till att utveckla cirkulära affärsmodeller för textil- och modebranschen.

Läs mer om Re:textile 2015-2018