Säkra snö

Säkra snö

Projektet drivs inom Science Park Borås.

Projektets mål: Minst tre längdanläggningar ska senast den 15 december ha en återkommande säsongsstart med tidig och säker snö.

Långsiktigt mål: Skapa en nationell och internationell plattform

Del 1 – Tekniskt spår

Anläggningars status

- Kapacitet på anläggningen
- Energiförbrukning
- Kombination av snöproduktion och snölagring

Samarbete med Peak Innovation Östersund

Del 2 – Hälsa/livsstil

  • Klimatförändringar ger nya förutsättningar
  • Regionen ska kunna erbjuda skidåkning (jämför ishallar)
  • Stärka regionen/turismen
  • Stärker folkhälsan och ger en ökad kvalité på livsstilen

Länk till Säkra snö