Samarbete för innovationer mellan Nigeria och Sverige

Samarbete för innovationer mellan Nigeria och Sverige

Syftet med projektet är att se om det finns potential för Sverige och Nigeria, att genom samarbete, skapa innovationer för Nigeria.

Möjligheten beror, bland annat, på vilka behov som finns i Nigeria, den politiska viljan att genomföra ändringar i Nigeria, och vilka kompletterande kompetenser som finns i Nigeria och Sverige. En lyckad implementering av eventuella innovationer kommer att bero på, bland annat, om relevanta strategier och affärsmodeller utvecklas.

Fokus ligger på utveckling av avfallshanteringssystemet i Nigeria.

Högskolan i Borås och RISE, Research Institute of Sweden är två av de partners som ingår i projektet.