Skolforsk

Skolforsk

Handledning av Kollegialt lärande och Aktionsforskning (vuxenutbildningen i Borås Stad 2015-2016. Syfte: Utveckla det kollegiala lärandet och dess påverkan på undervisningen med specifikt fokus på språkutveckling för en ökad måluppfyllelse.