Små barn och nålrelaterade procedurer

Små barn och nålrelaterade procedurer

Forskning kring yngre barn som varit med om olika medicinska procedurer har sällan utgått från barnets egna upplevelser. Det är betydligt vanligare att det är den vuxnes uppfattning som ligger till grund för kunskap om hur det yngre barnet anses uppleva medicinska procedurer. Det finns i dag få kvalitativa studier som fokuserar på yngre barn vid nålprocedurer och hur föräldrar och sjuksköterskor kan stödja barn vid dessa procedurer. Ett sätt att bidra med ytterligare kunskap är att lyssna på barn som kan berätta om sina egna erfarenheter. För att få en nyansrik bild som skapar kunskap om stödets oklara dimensioner bör såväl barnets som den vuxnes perspektiv studeras. Den vuxne är i det här fallet antingen en medföljande förälder eller den sjuksköterska som genomför nålproceduren.

Avhandlingens övergripande syfte är att skapa kunskap om vad det innebär för yngre barn (3-7 år) att genomgå nålrelaterade medicinska procedurer och vad vårdande stöd i samband med detta innebär, utifrån sjuksköterskors, föräldrars och yngre barns perspektiv.